Digitální automatizace
pro vědomé řízení

Proč jsou některé firmy ve stejných oborech úspěšnější, než jiné?

Znají způsob, jak zvýšit efektivitu firemních procesů.

Provedeme váš podnik procesem digitální transformace

Digitální automatizace patří k časově i finančně náročným projektům. Pro rychle rostoucí, efektivní a důvěryhodnou firmu je však naprostou nezbytností. Digitalizace a optimalizace procesů přináší nejen úsporu nákladů a efektivnější využití zdrojů, ale přímo zvyšuje přidanou hodnotu zisku na zaměstnance. Digitální automatizace přináší provázání systémů, reálnou interakci mezi nimi, dobré plánování a plynulou výrobu – od částečné automatizace až po plnou robotizaci.

Díky schopnosti dobře plánovat, efektivně prodávat a rychle reagovat se zvyšuje i kredibilita firmy na trhu.

Zrychlení procesů

Digitalizace automatizuje vzájemně provázané činností.  Tím zjednodušuje a zrychluje řadu firemních procesů. Vstupní analýza také pomáhá odhalovat procesní chyby a eliminuje procesy, které jsou zbytečné.

vědomá manažerská rozhodnutí

Kompletní a přehledné manažerské reporty vycházející z reálného prostředí. Precizní analýza dat umožňuje zrychlit, zpřesnit a ověřit rozhodnutí vedoucích pracovníků. Současně zvyšuje flexibilitu při zavádění změn a umožňuje vědomou práci na zlepšení výsledků.
/

Plynulá a efektivní výroba

Jasné nastavení procesů, reporting v reálném čase, sledování ukazatelů zásob, nákladů, výrobních kapacit atp., průběžné vyhodnocování efektivity.

Bezpečnost dat i know how

Digitální stopa umožňuje sledovat, s kterými nástroji a informacemi zaměstnanci pracují, jak s nimi nakládají a jaké změny dělají. V rámci vyšší bezpečnosti dat jsou možná různá omezení přístupů i hardwarových funkcí.
o

Strukturalizace dokumentů a dat

Elektronická správa dokumentů a spisová služba. Automatizace životního cyklu dokumentů. Snadná dohledatelnost podnikových informací a dokumentů, dostupný přehled o projektech i zaměstnancích odpovídajících za konkrétní oblast či projekt.

Efektivní využití finančních i lidských zdrojů

Přehled nákladů i výnosů a jejich vzájemné provázanosti až na úroveň jednotlivých pozic ve společnosti. Efektivnější plánování, rozdělení a řízení lidských zdrojů.
g

Spolehlivé a stabilní prostředí

Používané systémy jsou jednoduché, snadno ovladatelné, standardizované pro uživatele a dlouhodobě udržitelné.
Z

Sebevědomý a důvěryhodný obchod

Díky komplexním a aktuálním informacím lze snadno plánovat a řídit obchodní činnost organizace, definovat cenovou politiku a úspěšně plnit stanovené cíle.

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

Doklady čte umělá inteligence.

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

Jak probíhá realizace projektů?

3
Diagnostika
  • Prvním krokem každého projektu je vstupní diagnostika, při které určujeme náročnost a cenu analýzy a mapujeme konkrétní cíle projektu
3
Analýza
  • Návrhu digitální automatizace ve firmě předchází důkladná analýza stávajícího stavu, jednotlivých procesů, jejich návaznosti a v neposlední řadě i používaného softwaru a propojení jednotlivých aplikací
3
Návrh
  • Po zmapování stávajícího stavu a potřeb firmy navrhneme řešení přesně na míru vašim potřebám a vytvoříme první prototypový model
3
Vývoj
  • Na základě návrhu vytvoříme potřebná propojení mezi jednotlivými aplikacemi tak, aby spolu bezproblémově komunikovaly a umožňovaly hladký tok dat
3
Pilotní provoz
  • Před nasazením našeho řešení do ostrého provozu provádíme pečlivé testování pro opravu případných chyb a adaptaci na reálný provoz
3
Ostrý provoz
  • Otestované a odladěné řešení nasadíme do ostrého provozu. I v této fázi nadále sledujeme, zda vše funguje správně a bez problémů – jak na straně systému, tak na straně uživatelů
3
Servis a rozvoj
  • Nasazením produktu ve vaší firmě naše spolupráce nekončí. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů i návazná péče. Jsme vám k dispozici, kdykoliv se vaše potřeby změní

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

S týmem společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsem měl možnost spolupracovat na vývoji mobilní aplikace v rámci projektu „Státní jednotný tarif“ a „Dotované linky“, stejně jako na jiných menších projektech webového charakteru (ReactJS) a musím konstatovat, že spolupráce byla vždy profesionální a tým dodavatele dostatečně seniorní na řešení výzev, které před námi stály.

Jan Pavlovič, Director of IT Development Student Agency 

 

 

Od roku 2018 spolupracujeme s týmem ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na vývoji mobilní aplikace Dr.Max pro platformy iOS a Android. Aplikace využívají desítky tisíc uživatelů a společně pracujeme na dalším rozšiřování funkcí. Se spoluprací jsme spokojeni.

Jiří Navrátil, head of e-commerce Dr.Max Czech Republic 

Se společností Altair spolupracujeme od roku 2018, kdy pro naši agenturu vytvořili zcela novou webovou prezentaci dle našich požadavků. Nejvíce na této spolupráci oceňujeme jejich proklientský přístup založený na přátelských vztazích a rychlost zajištění nápravy v případě jakýchkoliv potíží s webem.

Ing. Radek Horešovský, Head of the EU Funds Coordination Department 

 

Company ALTAIR SOFTWARE s.r.o. performed software development for us in 2019/2020 and helped us creating an iOS application, which is helping Parkinson patients to take their medication properly. Cooperation with Altair was quick and professional and we were very satisfied with the service provided by their team. We are looking forward to further cooperate with ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 

AIT (Rakouský technologický institut) 

V letech 2019 až 2020 jsme spolupracovali se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na rozsáhlé inovaci jednoho z našich produktů. S potěšením mohu říci, že jsme rozhodně nesáhli vedle při výběru partnera. Altair Software nám poskytl velmi solidní tým, který zvládl všechny výzvy projektu velmi dobře, takže tento produkt stále slaví úspěch u široké škály našich klientů. Pokud tedy v budoucnu znovu vyvstane potřeba využít služeb externího vývojového týmu, určitě kontaktujeme Altair Software.

Ing. Miroslav Říha, CTO Solitea, as 

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert, find out if the service is suitable for your company, get answers to questions or a quote?

Contact us at:

Roman Caha, Sales Director
phone: +420 776 371 143
email: r.caha@altairgroup.eu

or via the contact form.

Nové políčko

Nové políčko

14 + 2 =

Call Now Button