Microsoft solutions

Svět firemních řešení Microsoft je obrovský a lze s ním pracovat s nečekanou efektivitou

svět firemních řešení microsoft

Analýza, audit, architektura

Implementace a customizace

Integrace (provázání systémů)

Školení a mentoring

Servis a technická podpora

Společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o. se specializuje na poskytování služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména pak na vývoj komplexních podnikových řešení, implementaci a customizaci ERP a CRM systémů, systémovou integraci, mobilní technologie, konzultace a technickou podporu.

Nabídka našich služeb se opírá o kompletní sadu nástrojů a řešení společnosti Microsoft, která jsme schopni nejen nasadit a customizovat, ale především integrovat s ostatními podnikovými systémy a nástroji, mimo značku Microsoft. Největší přidanou hodnotou je schopnost obsáhnout požadovaný proces v jeho celé šíři a vytvořit komplexní řešení inhouse.

Zárukou kvality naší práce je tým specialistů, kteří musejí projít přísnými certifikačními procesy nastavenými společností Microsoft.

Digitalizace výroby – Integrace průmyslu 4.0+

 Produkty Microsoft při správném a plném využití přináší nejen nárůst produktivity firmy, ale také obrovské zvýšení míry zabezpečení vašich dat.

Naším cílem je pomoci vám se správným nastavením firemní softwarové infrastruktury a naučit vás plně využívat potenciál produktů Microsoft.

1

Analýza

Analýza vašich potřeb a návrh architektury celého systému

Digitalizace

Plné provázání firemních procesů, data pro vytváření správných rozhodnutí

+

Synchronizace systémů

Synchronizace nehomogenních systémů (EDI komunikace, řízení výroby, stroje (PLC), sklady, speciální zařízení, analytika, reporting atp.)

Systémová integrace

Middleware, webové služby, memory streamy, programové API

l

Implementace a customizace

Implementace a customizace produktů Microsoft (Microsoft 365, Office 365, Dynamics 365, Azure,  Sharepoint atp.)

Strojové vidění a neuronové sítě

Identifikace a strukturalizace dat, predikce závad ve výrobním řetězci atp.

Vývoj Software

Cloudová řešení

Cloudová řešení v Azure®, Yahoo cloud, Amazon cloud, Google cloud, privání cloud

a

Databáze

Databáze MS SQL, Oracle®, Azure DB, MySQL, Postgre, Maria DB, OLAP Cubes a prostorové databáze

DMS

Elektronická správa dokumentů a spisová služba. Automatizace životního cyklu dokumentů. Snadná dohledatelnost informací

Webové a mobilní aplikace

Webové aplikace všeho druhu (.NET, PHP, *.js atp.). 

Mobilní aplikace (Android, iOS) včetně POP, NFC a rozšířené reality (AR)

S jakými produkty pracujeme?

MICROSOFT 365 (PŮVODNĚ OFFICE 365)

Nejznámější produkt společnosti Microsoft se uplatní ve firmě jakékoliv velikosti.

Microsoft 365 nasazujeme pro firemní použití, customizujeme či vytváříme úplně nové moduly, integrujeme s dalšími systémy a řešíme bezpečnost celého systému.

Můžeme vám nabídnout i školení pro tento systém.

DYNAMICS 365 CRM

Žádná úspěšná firma nemůže fungovat bez kvalitně nastaveného a plně využívaného CRM systému. 

Dynamics 365 CRM nasazujeme, customizujeme, integrujeme s dalšími systémy a stavíme nad ním vlastní aplikace a reporty, navržené přesně na míru vašim potřebám.

DYNAMICS 365 ERP

Plánování podnikových zdrojů integrované do jednoho systému.  Zásoby, nákup, prodej, marketingfinancepersonalistika a další.

Dynamics 365 ERP nasazujeme, customizujeme a integrujeme s dalšími systémy. Nad tímto systémem stavíme další aplikace a reporty přesně na míru vašim potřebám, včetně přímého napojení na automatizaci (ovládání robotů apod.).

MICROSOFT POWERAPPS

Multiplatformní nástroj pro tvorbu aplikací, který funguje na desktopu, mobilních telefonech, tabletech i dalších zařízeních.

Používáme jej zejména jako vstup či middleware pro systémy jiných firem (Helios, SAP a další). 

POWER BI

Vědomá manažerská rozhodnutí.

Systém Power BI přináší vizualizaci dat, nezbytnou pro uvědomělé a informované rozhodování, predikci budoucích stavů a řízení.

Pro Power BI nastavujeme individuálně reporty na základě analýzy databází a uložení dat konkrétního zákazníka. Synchronizujeme jednotlivé databáze, strukturalizujeme data a vytváříme z nich smysluplné reporty s praktickým využitím pro řízení firmy.

BUSINESS CENTRAL, FINANCE AND OPERATIONS A DALŠÍ

Profesionální modifikace Dynamics 365.

Pro tyto systémy vytváříme customizované modifikace na míru vašim potřebám. Z „krabicového řešení“ tak vytváříme smysluplný systém, plně využitelný ve vašem prostředí.

AZURE

Cloudová platforma s úložištěm, která umí ukládat a zpracovávat vaše data.

V Azure vytváříme aplikace pro zpracování dat. Zároveň vám pomůžeme využít obrovský potenciál této platformy na 100%.

SHAREPOINT

Systém pro týmovou spolupráci a sdílení dokumentů.

Přestože aktuálním řešením pro tyto potřeby je systém Azure, SharePoint má stále nezastupitelné místo v řadě firem využívajících produkty Microsoft.

DATABÁZE MS SQL A ORACLE

Databáze MS SQL, Oracle®, Azure DB, MySQL, Postgre, Maria DB, OLAP Cubes a prostorové databáze.

Pro zpracování velkých objemů dat.

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

Doklady čte umělá inteligence.

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

Jak probíhá realizace projektů?

3
Diagnostika
  • Prvním krokem každého projektu je vstupní diagnostika, při které určujeme náročnost a cenu analýzy a mapujeme konkrétní cíle projektu
3
Analýza
  • Návrhu softwarového řešení ve firmě předchází důkladná analýza stávajícího stavu, jednotlivých procesů, jejich návaznosti a v neposlední řadě i již používaného softwaru a propojení jednotlivých aplikací
3
Návrh
  • Po zmapování stávajícího stavu a potřeb firmy navrhneme řešení přesně na míru vašim potřebám a vytvoříme první prototypový model
3
Vývoj
  • Na základě návrhu vytvoříme potřebná propojení mezi jednotlivými aplikacemi tak, aby spolu bezproblémově komunikovaly a umožňovaly hladký tok dat
3
Pilotní provoz
  • Před nasazením našeho řešení do ostrého provozu provádíme pečlivé testování pro opravu případných chyb a adaptaci na reálný provoz
3
Ostrý provoz
  • Otestované a odladěné řešení nasadíme do ostrého provozu. I v této fázi nadále sledujeme, zda vše funguje správně a bez problémů – jak na straně systému, tak na straně uživatelů
3
Servis a rozvoj
  • Nasazením produktu ve vaší firmě naše spolupráce nekončí. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů i návazná péče. Jsme vám k dispozici, kdykoliv se vaše potřeby změní

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

S týmem společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsem měl možnost spolupracovat na vývoji mobilní aplikace v rámci projektu „Státní jednotný tarif“ a „Dotované linky“, stejně jako na jiných menších projektech webového charakteru (ReactJS) a musím konstatovat, že spolupráce byla vždy profesionální a tým dodavatele dostatečně seniorní na řešení výzev, které před námi stály.

Jan Pavlovič, Director of IT Development Student Agency 

 

 

Od roku 2018 spolupracujeme s týmem ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na vývoji mobilní aplikace Dr.Max pro platformy iOS a Android. Aplikace využívají desítky tisíc uživatelů a společně pracujeme na dalším rozšiřování funkcí. Se spoluprací jsme spokojeni.

Jiří Navrátil, head of e-commerce Dr.Max Czech Republic 

Se společností Altair spolupracujeme od roku 2018, kdy pro naši agenturu vytvořili zcela novou webovou prezentaci dle našich požadavků. Nejvíce na této spolupráci oceňujeme jejich proklientský přístup založený na přátelských vztazích a rychlost zajištění nápravy v případě jakýchkoliv potíží s webem.

Ing. Radek Horešovský, Head of the EU Funds Coordination Department 

 

Company ALTAIR SOFTWARE s.r.o. performed software development for us in 2019/2020 and helped us creating an iOS application, which is helping Parkinson patients to take their medication properly. Cooperation with Altair was quick and professional and we were very satisfied with the service provided by their team. We are looking forward to further cooperate with ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 

AIT (Rakouský technologický institut) 

V letech 2019 až 2020 jsme spolupracovali se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na rozsáhlé inovaci jednoho z našich produktů. S potěšením mohu říci, že jsme rozhodně nesáhli vedle při výběru partnera. Altair Software nám poskytl velmi solidní tým, který zvládl všechny výzvy projektu velmi dobře, takže tento produkt stále slaví úspěch u široké škály našich klientů. Pokud tedy v budoucnu znovu vyvstane potřeba využít služeb externího vývojového týmu, určitě kontaktujeme Altair Software.

Ing. Miroslav Říha, CTO Solitea, as 

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert, find out if the service is suitable for your company, get answers to questions or a quote?

Contact us at:

Roman Caha, Sales Director
phone: +420 776 371 143
email: r.caha@altairgroup.eu

or via the contact form.

Nové políčko

Nové políčko

9 + 9 =

Call Now Button