Digitálna automatizácia
pre vedomé riadenie

Prečo sú niektoré firmy v rovnakých odboroch úspešnejší, než iné?

Poznajú spôsob, ako zvýšiť efektivitu firemných procesov.

Prevedieme Váš podnik procesom digitálnej tranformácie

Digitálna automatizácia patrí k časovo i finančne náročným projektom. Pre rýchlo rastúce, efektívne a dôveryhodnú firmu je však úplnou nevyhnutnosťou. Digitalizácia a optimalizácia procesov prináša nielen úsporu nákladov a efektívnejšie využitie zdrojov, ale priamo zvyšuje pridanú hodnotu zisku na zamestnanca. Digitálna automatizácia prináša previazanie systémov, reálnu interakciu medzi nimi, dobré plánovanie a plynulú výrobu – od čiastočnej automatizácie až po plnú robotizáciu.

Vďaka schopnosti dobre plánovať, efektívne predávať a rýchlo reagovať sa zvyšuje aj bonita firmy na trhu.

zrýchlenie procesov

Digitalizácia automatizuje vzájomne previazané činností. Tým zjednodušuje a zrýchľuje rad firemných procesov. Vstupná analýza tiež pomáha odhaľovať procesné chyby a eliminuje procesy, ktoré sú zbytočné.

vedomá manažérska rozhodnutia

Kompletné a prehľadné manažérske reporty vychádzajúce z reálneho prostredia. Precízne analýza dát umožňuje zrýchliť, spresniť a overiť rozhodnutia vedúcich pracovníkov. Súčasne zvyšuje flexibilitu pri zavádzaní zmien a umožňuje vedomú prácu na zlepšenie výsledkov.

/

PLYNULÁ A EFEKTÍVNA VÝROBA

Jasné nastavenie procesov, reporting v reálnom čase, sledovanie ukazovateľov zásob, nákladov, výrobných kapacít atp., Priebežné vyhodnocovanie efektívnosti.

Bezpečnosť dát i know how

Digitálne stopa umožňuje sledovať, s ktorými nástrojmi a informáciami zamestnanci pracujú, ako s nimi nakladajú a aké zmeny robia. V rámci vyššej bezpečnosti dát sú možno rôzne obmedzenia prístupov aj hardvérových funkcií.

o

Štruktúrovanie dokumentov a dát

Elektronická správa dokumentov a spisová služba. Automatizácia životného cyklu dokumentov. Jednoduchá dohľadateľnosť podnikových informácií a dokumentov, dostupný prehľad o projektoch i zamestnancoch zodpovedajúcich za konkrétnu oblasť či projekt.

EFEKTÍVNE VYUŽITIE FINANČNÝCH Aj ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Prehľad nákladov i výnosov a ich vzájomnej previazanosti až na úroveň jednotlivých pozícií v spoločnosti. Efektívnejšie plánovanie, rozdelenie a riadenie ľudských zdrojov.

g

Spolehlivé a stabilní prostředí

Používané systémy jsou jednoduché, snadno ovladatelné, standardizované pro uživatele a dlouhodobě udržitelné.
Z

Sebavedomý a dôveryhodný obchod

Vďaka komplexným a aktuálnym informáciám možno ľahko plánovať a riadiť obchodné činnosti organizácií, definovať cenovú politiku a úspešne plniť stanovené ciele.

Spojenie 144 systémov znížilo mzdové náklady na tretinu.

Kritická infraštruktúra vyžaduje najvyššiu zabezpečenia.

Doklady číta umelá inteligencia.

Pridaná hodnota na hodinu práce z 8 EUR na 16 EUR za 2 roky.

Od kontaktu cez objednávku a výrobu až po doručenie bez jediného papiera.

Ako prebieha realizácia projektov?

3
Diagnostika
  • Prvým krokom každého projektu je vstupná diagnostika, pri ktorej určujeme náročnosť a cenu analýzy a mapujeme konkrétne ciele projektu

3
Analýza
  • Návrhu digitálne automatizácie vo firme predchádza dôkladná analýza súčasného stavu, jednotlivých procesov, ich náväznosti a v neposlednom rade aj používaného softvéru a prepojenie jednotlivých aplikácií

3
Návrh
  • Po zmapovanie súčasného stavu a potrieb firmy navrhneme riešenie presne na mieru vašim potrebám a vytvoríme prvý prototypový model

3
Vývoj
  • Na základe návrhu vytvoríme potrebná spojenie medzi jednotlivými aplikáciami tak, aby spolu bezproblémovo komunikovali a umožňovali hladký tok dát

3
pilotná prevádzka
  • Pred nasadením nášho riešenia do ostrej prevádzky vykonávame starostlivé testovanie pre opravu prípadných chýb a adaptáciu na reálny prevádzku

3
ostrá prevádzka
  • Otestované a odladené riešenie nasadíme do ostrej prevádzky. Aj v tejto fáze naďalej sledujeme, či všetko funguje správne a bez problémov – ako na strane systému, tak na strane užívateľov

3
Servis a rozvoj
  • Nasadením produktu vo vašej firme naša spolupráca nekončí. Samozrejmosťou je zaškolenie užívateľov aj nadväzné starostlivosti. Sme vám k dispozícii, kedykoľvek sa vaše potreby zmenia

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

S týmem společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsem měl možnost spolupracovat na vývoji mobilní aplikace v rámci projektu „Státní jednotný tarif“ a „Dotované linky“, stejně jako na jiných menších projektech webového charakteru (ReactJS) a musím konstatovat, že spolupráce byla vždy profesionální a tým dodavatele dostatečně seniorní na řešení výzev, které před námi stály.

Jan Pavlovič, Director of IT Development Student Agency 

 

 

Od roku 2018 spolupracujeme s týmem ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na vývoji mobilní aplikace Dr.Max pro platformy iOS a Android. Aplikace využívají desítky tisíc uživatelů a společně pracujeme na dalším rozšiřování funkcí. Se spoluprací jsme spokojeni.

Jiří Navrátil, head of e-commerce Dr.Max Czech Republic 

Se společností Altair spolupracujeme od roku 2018, kdy pro naši agenturu vytvořili zcela novou webovou prezentaci dle našich požadavků. Nejvíce na této spolupráci oceňujeme jejich proklientský přístup založený na přátelských vztazích a rychlost zajištění nápravy v případě jakýchkoliv potíží s webem.

Ing. Radek Horešovský, Head of the EU Funds Coordination Department 

 

Company ALTAIR SOFTWARE s.r.o. performed software development for us in 2019/2020 and helped us creating an iOS application, which is helping Parkinson patients to take their medication properly. Cooperation with Altair was quick and professional and we were very satisfied with the service provided by their team. We are looking forward to further cooperate with ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 

AIT (Rakouský technologický institut) 

V letech 2019 až 2020 jsme spolupracovali se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na rozsáhlé inovaci jednoho z našich produktů. S potěšením mohu říci, že jsme rozhodně nesáhli vedle při výběru partnera. Altair Software nám poskytl velmi solidní tým, který zvládl všechny výzvy projektu velmi dobře, takže tento produkt stále slaví úspěch u široké škály našich klientů. Pokud tedy v budoucnu znovu vyvstane potřeba využít služeb externího vývojového týmu, určitě kontaktujeme Altair Software.

Ing. Miroslav Říha, CTO Solitea, as 

We will contact you

Do you need to discuss your intention with an expert, find out if the service is suitable for your company, get answers to questions or a quote?

Contact us at:

Roman Caha, Sales Director
phone: +420 776 371 143
email: r.caha@altairgroup.eu

or via the contact form.

New Field

New Field

8 + 6 =

Call Now Button