softvérová infraštruktúra
A DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Integrácia nesúrodých systémov s maximálnym využitím ich potenciálu pre efektívnu prevádzku.

Microsoft Partner

Ponuka produktov a služieb z rodiny Microsoft je veľmi komplexná, široká a relatívne ťažko uchopiteľná pre veľkú väčšinu zákazníkov, ktorí produkty značky Microsoft využívajú či využívať plánujú.

Pre spoločnosť ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je však práve Microsoft a jeho produkty hlavnou špecializáciou a vďaka tomu svojim obchodným partnerom zásadne uľahčuje život, zlepšuje chod firiem, šetrí čas a v mnohých ohľadoch vďaka správnemu použitia, nastavenie a integráciu s ostatnými, nielen Microsoft, nástrojmi zarába nemalé peniaze.

Digitálne automatizácie

Digitálny automatizácie je pre nás komplexné disciplínou, zahŕňajúce predovšetkým proces nájdenie cesty k zefektívneniu, zrýchlenie a skvalitnenie akýchkoľvek procesov, ich vzájomnému previazanie a schopnosti využiť nazbierané dáta tak, aby pracovala vo váš prospech.

Vy budete následne schopní na základe ich interpretácie robiť správne a informovaná manažérske rozhodnutia smerujúce okrem iného k zdravému rastu vašej organizácie a samozrejme tiež vyšším ziskom.

MOBILNÉ TECHNOLÓGIE

Štandardná ponuka mobilných riešení je v SR stále málo rozvinutou oblasťou vývoja. S výnimkou mobilných aplikácií pre inteligentné telefóny s balíčkom základných funkcií sa nedá bežne stretnúť s riešeniami, ktoré by plne využívali ako možnosťou samotných mobilných zariadení, tak softvér, ktoré tieto zariadenia používajú.

V podaní spoločnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. sú mobilné aplikácie samostatnou vývojovú disciplínou, ktorá ponúka riešenie nielen pre chytré telefóny, ale aj pre nositeľnú elektroniku, od chytrých hodiniek, cez rôzne snímače a projektory, až po chytré panely pre použitie vo verejných priestoroch.

Hlavné benefity digitálnej automatizácie

ZRÝCHLENIA PROCESOV

Digitalizácia automatizuje vzájomne previazané činností. Tým zjednodušuje a zrýchľuje rad firemných procesov. Vstupná analýza tiež pomáha odhaľovať procesné chyby a eliminuje procesy, ktoré sú zbytočné.

Vedomá MANAŽÉRSKA ROZHODNUTIA

Kompletné a prehľadné manažérske reporty vychádzajúce z reálneho prostredia. Precízne analýza dát umožňuje zrýchliť, spresniť a overiť rozhodnutia vedúcich pracovníkov. Súčasne zvyšuje flexibilitu pri zavádzaní zmien a umožňuje vedomú prácu na zlepšenie výsledkov.
/

PLYNULÁ A EFEKTÍVNA VÝROBa

Jasné nastavenie procesov, reporting v reálnom čase, sledovanie ukazovateľov zásob, nákladov, výrobných kapacít atp., Priebežné vyhodnocovanie efektívnosti.

Bezpečnosť dát i know how

Digitálne stopa umožňuje sledovať, s ktorými nástrojmi a informáciami zamestnanci pracujú, ako s nimi nakladajú a aké zmeny robia. V rámci vyššej bezpečnosti dát sú možno rôzne obmedzenia prístupov aj hardvérových funkcií.
o

Štruktúrovanie dokumentov a dát

Elektronická správa dokumentov a spisová služba. Automatizácia životného cyklu dokumentov. Jednoduchá dohľadateľnosť podnikových informácií a dokumentov, dostupný prehľad o projektoch i zamestnancoch zodpovedajúcich za konkrétnu oblasť či projekt.

Efektívne využitie finančných aj ľudských zdrojov

Prehľad nákladov i výnosov a ich vzájomnej previazanosti až na úroveň jednotlivých pozícií v spoločnosti. Efektívnejšie plánovanie, rozdelenie a riadenie ľudských zdrojov.
g

Spoľahlivé a stabilné PROSTREDIA

Používané systémy sú jednoduché, ľahko ovládateľné, štandardizované pre užívateľov a dlhodobo udržateľné.
Z

Sebavedomý a dôveryhodný obchod

Vďaka komplexným a aktuálnym informáciám možno ľahko plánovať a riadiť obchodné činnosti organizácií, definovať cenovú politiku a úspešne plniť stanovené ciele.

Spojenie 144 systémov znížilo mzdové náklady na tretinu.

Kritická infraštruktúra vyžaduje najvyššiu zabezpečenia.

Doklady číta umelá inteligencia.

Pridaná hodnota na hodinu práce z 8 EUR na 16 EUR za 2 roky.

Od kontaktu cez objednávku a výrobu až po doručenie bez jediného papiera.

Ako prebieha realizácia projektov?

3
Diagnostika

Prvým krokom každého projektu je vstupná diagnostika, pri ktorej určujeme náročnosť a cenu analýzy a mapujeme konkrétne ciele projektu

3
Analýza

Návrhu digitálne automatizácie vo firme predchádza dôkladná analýza súčasného stavu, jednotlivých procesov, ich náväznosti a v neposlednom rade aj používaného softvéru a prepojenie jednotlivých aplikácií

3
Návrh

Po zmapovanie súčasného stavu a potrieb firmy navrhneme riešenie presne na mieru vašim potrebám a vytvoríme prvý prototypový model

3
Vývoj

Na základe návrhu vytvoríme potrebná spojenie medzi jednotlivými aplikáciami tak, aby spolu bezproblémovo komunikovali a umožňovali hladký tok dát

3
pilotná prevádzka

Pred nasadením nášho riešenia do ostrej prevádzky vykonávame starostlivé testovanie pre opravu prípadných chýb a adaptáciu na reálny prevádzku

3
ostrá prevádzka

Otestované a odladené riešenie nasadíme do ostrej prevádzky. Aj v tejto fáze naďalej sledujeme, či všetko funguje správne a bez problémov – ako na strane systému, tak na strane užívateľov

3
Servis a rozvoj

Nasadením produktu vo vašej firme naša spolupráca nekončí. Samozrejmosťou je zaškolenie užívateľov aj nadväzné starostlivosti. Sme vám k dispozícii, kedykoľvek sa vaše potreby zmenia

Spoľahnite sa na altair software

rokov na trhu

zamestnancov

realizovaných projektov

Spoločnosť ALTAIR SOFTWARE s.r.o. vznikla v roku 2009.

Od samého začiatku sa špecializujeme na digitálne automatizáciu vo všetkých oblastiach práce a podnikania. Naším cieľom je nachádzať cesty k zefektívneniu, zrýchlenie a skvalitnenie akýchkoľvek procesov, ich vzájomnému previazanie a schopnosti využiť nazbierané dáta tak, aby pracovala v prospech nášho partnera.

Nemenej významnou oblasťou nášho pôsobenia je zákazkový vývoj softvéru a mobilných technológií. Sme spoľahlivým partnerom firmám, ktoré chcú s pomocou digitálnych technológií zrýchliť výrobu, lepšie analyzovať dáta alebo zefektívniť predaj.

Hlavné sídlo firmy je v Košiciach, disponujeme však ďalšími štyrmi pobočkami – v Brne, Bratislave (SK), Kyjeve (UA) a v Mansour (EG).

V súčasnej dobe je v zamestnaneckom vzťahu so spoločnosťou ALTAIR SOFTWARE s.r.o. cca. 60 pracovníkov na plný úväzok, ale firma má možnosť využívať kapacity ďalších cca. 40 dlhodobo spolupracujúcich kontraktorov.

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

... a řada dalších

Spolupracují s námi

… a řada dalších

S týmem společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsem měl možnost spolupracovat na vývoji mobilní aplikace v rámci projektu „Státní jednotný tarif“ a „Dotované linky“, stejně jako na jiných menších projektech webového charakteru (ReactJS) a musím konstatovat, že spolupráce byla vždy profesionální a tým dodavatele dostatečně seniorní na řešení výzev, které před námi stály.

Jan Pavlovič, Director of IT Development Student Agency 

 

 

Od roku 2018 spolupracujeme s týmem ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na vývoji mobilní aplikace Dr.Max pro platformy iOS a Android. Aplikace využívají desítky tisíc uživatelů a společně pracujeme na dalším rozšiřování funkcí. Se spoluprací jsme spokojeni.

Jiří Navrátil, head of e-commerce Dr.Max Czech Republic 

Se společností Altair spolupracujeme od roku 2018, kdy pro naši agenturu vytvořili zcela novou webovou prezentaci dle našich požadavků. Nejvíce na této spolupráci oceňujeme jejich proklientský přístup založený na přátelských vztazích a rychlost zajištění nápravy v případě jakýchkoliv potíží s webem.

Ing. Radek Horešovský, Head of the EU Funds Coordination Department 

 

Company ALTAIR SOFTWARE s.r.o. performed software development for us in 2019/2020 and helped us creating an iOS application, which is helping Parkinson patients to take their medication properly. Cooperation with Altair was quick and professional and we were very satisfied with the service provided by their team. We are looking forward to further cooperate with ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 

AIT (Rakouský technologický institut) 

V letech 2019 až 2020 jsme spolupracovali se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na rozsáhlé inovaci jednoho z našich produktů. S potěšením mohu říci, že jsme rozhodně nesáhli vedle při výběru partnera. Altair Software nám poskytl velmi solidní tým, který zvládl všechny výzvy projektu velmi dobře, takže tento produkt stále slaví úspěch u široké škály našich klientů. Pokud tedy v budoucnu znovu vyvstane potřeba využít služeb externího vývojového týmu, určitě kontaktujeme Altair Software.

Ing. Miroslav Říha, CTO Solitea, as 

KONTAKT

NAPIŠTE NÁM

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
Havelkova 90/6
779 00 Olomouc

IČO: 28350511
DIČ: CZ28350511

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 95429260001/5500
IBAN: CZ8555000000009542926001
BIC / SWIFT: RZBCCZPP

Vedení společnosti
telefon: +420 585 220 280
e-mail: contact@altairgroup.eu

Roman Caha, obchodní ředitel
telefon: +420 776 371 143
e-mail: r.caha@altairgroup.eu

New Field

New Field

4 + 4 =

Call Now Button